องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
วังนกแอ่น
อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

ระบบข้อมูลข่าวสาร
Web mail
อบต.วังนกแอ่น
image ป้ายประชาสัมพันธ์
เอกสารประชาสัมพันธ์การจดทะเบียนพาณิชย์
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
ป้ายประชาสัมพันธ์ความรู้เบื้องต้นยาเสพติด
NO GIFT POLICY
ประะกาศประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2566
กาฎหมายที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ใหม่)
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
เอกสารประชาสัมพันธ์ดำเนินคดีกับคนบ้าได้หรือไม่?
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview9
จดหมายข่าวประจำเดือนมีนาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview15
แจ้งแนวทางปฏิบัติในการส่งสำนวนคดีปกครอง poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview19

camera_alt ภาพกิจกรรม
มอบเงินสนับสนุนค่าเครื่องเเบบนักเรียน เเละอุปกรณ์การเรียนให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก [26 พฤษภาคม 2566]
ประชุมคณะกรรมการและที่ปรึกษาศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลวังนกแอ่น เพื่อขับเคลื่อนงานศูนย์ยุติธรรมชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [24 พฤษภาคม 2566]
โครงการอบรมส่งเสริมการดูแลรักษาสุขภาพผู้สูงอายุ [23 พฤษภาคม 2566]
มอบถุงธารน้ำใจสภากาชาดไทย แก่ประชาชนผู้ประสบวาตภัย จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 366 ครัวเรือน [18 พฤษภาคม 2566]
 
chat_bubble ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview144

account_box ข้อมูลผู้บริหาร
นายชัยยนต์ มาไชยนาม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น
โทร : 0 5500 0876 ต่อ 111
นายสวาท สุขทัศน์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น
โทร : 0 5500 0876 ต่อ 102
นางจิดาภรณ์ คงอินทร์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น
โทร : 0 5500 0876 ต่อ 102
นายสมาน จูบ้านไร่
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น
โทร : 099 417 7537
บุคลากรภายใน
account_box ผู้บริหารองค์กร
นายชัยยนต์ มาไชยนาม
นายก อบต.วังนกแอ่น
โทร : 0 5500 0876 ต่อ 111
นายชัยยนต์ มาไชยนาม
นายก อบต.วังนกแอ่น
โทร : 0 5500 0876 ต่อ 111
นางธมลวรรณ เทียนทอง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น
โทร : 089-7089608
นางธมลวรรณ เทียนทอง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น
โทร : 089-7089608
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder รายงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

สถิติ sitemap
วันนี้ 72
เดือนนี้5,156
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.65)41,737
ทั้งหมด 73,273


cast rss egp
public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
สน.คท.
24/05/2566
24/05/2566
หารือกรณีขอทบทวนการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
สน.คท.
24/05/2566
24/05/2566
ข้อหารือการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
กศ.
24/05/2566
24/05/2566
แผนปฏิบัติงานโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ประจำปี พ.ศ. 2566 และข้อมูลประกอบการดำเนินงาน
กสธ.
24/05/2566
24/05/2566
แนวทางปฏิบัติการใช้จ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล กรณีได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับสนับสนุนบุคลากรถ่ายโอนไม่เพียงพอ
กสธ.
24/05/2566
24/05/2566
ขอให้เร่งรัดการส่งเอกสารเพิ่มเติมประกอบการขอรับค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยไร้สิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ที่เข้ารับบริการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2565
กม.
23/05/2566
24/05/2566
การบังคับใช้กฎหมายควบคุมอาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ