messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
วังนกแอ่น
อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
folder รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ-6-เดือน
รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/ มาตรการ/ กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น ประจำปีงบประมาณ 2567 รอบ 6 เดือน
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4 |
รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/ มาตรการ/ กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบ 12 เดือน poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 45 |
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน poll
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 83 |
รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/มาตรการ/กิจกรรม ตามแผนปฏฺบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน poll
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤษภาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 87 |
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 63 |
รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน poll
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤษภาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 50 |
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน) poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 54 |
รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มิถุนายน 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 63 |
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2563 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น รอบ 6 เดือน poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มิถุนายน 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 46 |
1 - 9 (ทั้งหมด 9 รายการ) 1

× องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น