องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
วังนกแอ่น
อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
camera_alt ภาพกิจกรรม
มอบเงินสนับสนุนค่าเครื่องเเบบนักเรียน เเละอุปกรณ์การเรียนให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก [26 พฤษภาคม 2566]
ประชุมคณะกรรมการและที่ปรึกษาศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลวังนกแอ่น เพื่อขับเคลื่อนงานศูนย์ยุติธรรมชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [24 พฤษภาคม 2566]
โครงการอบรมส่งเสริมการดูแลรักษาสุขภาพผู้สูงอายุ [23 พฤษภาคม 2566]
มอบถุงธารน้ำใจสภากาชาดไทย แก่ประชาชนผู้ประสบวาตภัย จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 366 ครัวเรือน [18 พฤษภาคม 2566]
ต้อนรับข้าราชการโอนย้าย นางธมลวรรณ เทียนทอง จากอบต.แควใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ มาดำรงตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น [15 พฤษภาคม 2566]
การอบรมคณะกรรมการนับคะแนนบัตรเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในเขต และนอกเขตเลือกตั้ง ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร [11 พฤษภาคม 2566]
โครงการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส [11 พฤษภาคม 2566]
กิจกรรมมอบธงสัญลักษณ์กองทุนแม่ของแผ่นดิน รับรองครัวเรือนปลอดภัย [9 พฤษภาคม 2566]
จ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ [9 พฤษภาคม 2566]
โครงการการขับเคลื่อนสังคมไทยไร้ความรุนแรง : พื้นที่ปลอดภัยสำหรับคนทุกช่วงวัย [3 พฤษภาคม 2566]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1 - 10 (ทั้งหมด 172 รายการ)