องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
วังนกแอ่น
อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
camera_alt ภาพกิจกรรม
พิธีมอบบ้านตามโครงการ“รัฐร่วมราษฏร์ กาชาดร่วมใจ สร้าง/ซ่อม บ้านผู้ยากไร้ เพื่อถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณี สิริพัชร มหาวัชรราชธิดา”... [12 กันยายน 2566]
ปรับภูมิทัศน์หน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น [11 กันยายน 2566]
ประชุมตามโครงการช่วยเหลือประชาชนผู้ด้วยโอกาสและผู้ยากไร้ ในเขตตำบลวังนกแอ่น [11 กันยายน 2566]
รับมอบใบประกาศเกรียติคุณ ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้วยคะแนน 98.7 ระดับ ผ่านดีเยี่ยม [11 กันยายน 2566]
อบต.ทุ่งทองเยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานด้านการบริหารจัดการองค์กร [8 กันยายน 2566]
จ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ สำหรับผู้รับเงินสด ประจำเดือนกันยายน [8 กันยายน 2566]
ประชุมผู้นำท้องที่/ผู้นำท้องถิ่น ส่วนราชการระดับตำบลวังนกแอ่น [6 กันยายน 2566]
โครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับสตรี หลักสูตร"ช่างแต่งผมสตรี" [4 กันยายน 2566]
โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพผู้บริหารและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 [1 กันยายน 2566]
โครงการส่งเสริมการใช้สารชีวภัณฑ์ในแปลงเกษตร ประจำปี พ.ศ 2566 [31 สิงหาคม 2566]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 1 - 10 (ทั้งหมด 261 รายการ)