องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
วังนกแอ่น
อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
camera_alt ภาพกิจกรรม
รับแจ้งเหตุไฟไหม้ป่า(เขาเรด้า) หมู่ที่ 3 บ้านบ่อ [29 มีนาคม 2567]
การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลวังนกแอ่น ครั้งที่ 1/2567 [29 กุมภาพันธ์ 2567]
รับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรม [29 กุมภาพันธ์ 2567]
โครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันเด็กจมน้ำ [28 กุมภาพันธ์ 2567]
ออกสอบเครสขอรับเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อย ให้กับครอบครัวผู้ยากไร้(เพิ่มเติม) [27 กุมภาพันธ์ 2567]
ตั้งเต็นท์รับแจ้งเหตุไฟไหม้ตลอด 24 ชั่วโมง [27 กุมภาพันธ์ 2567]
โครงการปรับปรุงระบบการบริหารจัดการและการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2567 [23 กุมภาพันธ์ 2567]
โครงการอบรมปฏิบัติการ การทำแนวป้องกันไฟป่า [22 กุมภาพันธ์ 2567]
กิจกรรมหนูน้อยหิ้วปิ่นโตเข้าวัดกิจกรรมจิตอาสา กิจกรรมเวียนเทียน ณ.วัดวังตาดรัตนาราม หมู่ที่ 6 [22 กุมภาพันธ์ 2567]
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับเด็กปฐมวัย [22 กุมภาพันธ์ 2567]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 1 - 10 (ทั้งหมด 396 รายการ)


× องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น