องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
วังนกแอ่น
อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
camera_alt ภาพกิจกรรม
โครงการปรับปรุงระบบการบริหารจัดการและการให้บริการประชาชน [26 มกราคม 2566]
โครงการอาสาสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาภัยแล้ง [25 มกราคม 2566]
โครงการสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตำบลวังนกแอ่น ประจำปีงบประมาณ 2566 [24 มกราคม 2566]
คัดเลือกตัวแทนหมู่บ้าน เพื่อเป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.วังนกแอ่น [20 มกราคม 2566]
โครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ [20 มกราคม 2566]
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 [28 ธันวาคม 2565]
กิจกรรม "เปิดบ้าน Open House" ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังดินสอ [27 ธันวาคม 2565]
ลงนามเพื่อเป็นการถวายพระพรชัยมงคล แด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา [27 ธันวาคม 2565]
โครงการสนับสนุนกิจกรรมคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลวังนกแอ่น ณ ศูนย์ประชุม [27 ธันวาคม 2565]
ถวายพระพรชัยมงคล แด่ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา [27 ธันวาคม 2565]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 - 10 (ทั้งหมด 102 รายการ)