messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
วังนกแอ่น
อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
account_box กองการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม
นางสาวมะลิวัลย์ ผิวอ่อน
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
(ว่าง)
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
นางสาวนิภาเพ็ญ วงษ์ศรี
ครูชำนาญการ
นางสาวมะลิวัลย์ ผิวอ่อน
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นางสลักใจ ประสพสุข
ครูชำนาญการ
นางสาวเบญจวรรณ บุญเรือง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางกรรณิการ์ จันทราช
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวกาญจนา อินทมาตย์
ผู้ดูแลเด็ก
นางกานต์พิชชา พิมเสน
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวนพกา จันทร์ศรีทอง
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวประภัสสร แก้วสุวรรณ
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวรติมา มีแก้ว
ผู้ดูแลเด็ก

× องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น