องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
วังนกแอ่น
อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
image ป้ายประชาสัมพันธ์
เอกสารประชาสัมพันธ์ การกระทำที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมายเกี่ยวกับการติดตั้งป้ายโฆษณา หรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ [15 มิถุนายน 2566]
เอกสารประชาสัมพันธ์การจดทะเบียนพาณิชย์ [10 พฤษภาคม 2566]
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) [22 มีนาคม 2566]
ป้ายประชาสัมพันธ์ความรู้เบื้องต้นยาเสพติด [13 มกราคม 2566]
NO GIFT POLICY [29 ธันวาคม 2565]
ประะกาศประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2566 [27 ธันวาคม 2565]
กาฎหมายที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ใหม่) [1 ตุลาคม 2564]
1 1 - 7 (ทั้งหมด 7 รายการ)