องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
วังนกแอ่น
อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
image ป้ายประชาสัมพันธ์
NO GIFT POLICY (TH) [3 มกราคม 2567]
NO GIFT POLICY (ENG) [3 มกราคม 2567]
ช่องทางการตอบแบบ วัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภายนอก (EIT) [3 มกราคม 2567]
งานบริการของศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) [25 ตุลาคม 2566]
ประะกาศประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2566 [27 ธันวาคม 2565]
กาฎหมายที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ใหม่) [1 ตุลาคม 2564]
1 1 - 6 (ทั้งหมด 6 รายการ)


× องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น