messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
วังนกแอ่น
อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
cast rss egp
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศราคากลาง   ประกาศเชิญชวน   ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา  
rss_feed โครงการก่อสร้างซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 บริเวณสะพานข้ามแม่น้ำเข็ก หมู่ที่ 3 ตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านวังตาด รหัสทางหลวงท้องถิ่น พล.ถ.85 - 013 บริเวณกลุ่มซำปะคาว เริ่มจากถนน คสล.เดิม ถึงวงเวียนวัดป่าวังแสงธรรม หมู่ที่ 6 บ้านวังตาด กว้าง 6.00 เมตร ยาว 750 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,500 ตารางเมตร ตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed จ้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะพลังงานแสงอาทิตย์ บริเวณเขาเรด้า หมู่ที่ 3 งานติดตั้งเสาไฟฟ้าระบบโซล่าเซลล์ จำนวน 27 ต้น ตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed จ้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะพลังงานแสงอาทิตย์ บริเวณถนนเส้นสะพานใหม่ หมู่ที่ 2 งานติดตั้งเสาไฟฟ้าระบบโซล่าเซลล์ จำนวน 30 ต้น ตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านวังดินสอ - บ้านวังนกแอ่น หมู่ที่ 1 ถึงหมู่ที่ 2 ตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พล.ถ.84 - 005 และ พล.ถ.85 - 006 กว้าง 6 เมตร ยาว 1,830 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,980 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านวังดินสอ - บ้านวังนกแอ่น หมู่ที่ 1 ถึงหมู่ที่ 2 ตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พล.ถ.84 - 005 และ พล.ถ.85 - 006 กว้าง 6 เมตร ยาว 1,830 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,980 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศราคากลาง
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านวังดินสอ - บ้านวังนกแอ่น หมู่ที่ 1 ถึงหมู่ที่ 2 ตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พล.ถ.84 - 005 และ พล.ถ.85 - 006 กว้าง 6 เมตร ยาว 1,830 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,980 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศเชิญชวน
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการยกระดับถนนลาดยางบริเวณบ้านนางยุพา สุขศรี หมู่ที่ 17 ตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 2 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ สำหรับซ่อมแซมเครื่องมือ และจัดทำวัสดุอุปกรณในการปฏิบัติงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 28 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed จ้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณต่อจากขยายไหล่ทาง คสล.เดิม ถึงบริเวณโรงเรียนบ้านวังนกแอ่น หมู่ที่ 2 กว้าง 1.00 เมตร ยาว 800 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร ตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 27 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed จ้างขุดลอกอ่างเก็บน้ำ บริเวณกลุ่มซำกระบาก หมู่ที่ 14 ปากอ่างเก็บน้ำ กว้าง 70 เมตร ยาว 70 เมตร ลึกจากดินเดิม 2.00 เมตร ก้นอ่างกว้าง 40 เมตร ยาว 40 เมตร หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 6,050 ลูกบาศก์เมตร ตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 27 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยบุ่งใยบัวต่อจาก ถนน คสล.เดิมถึงที่ดิน นายกิจจา ปั้นแจ่ม หมู่ที่ 1 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 230 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 920 ตารางเมตร ตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 27 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed จ้างปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุก บริเวณ คสล.เดิม ถึงที่ดิน นางอำพร บุญเหลือ หมู่ที่ 17 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,000 ตารางเมตร ตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 10
rss_feed จ้างปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุก บริเวณที่ดิน นายเทศ ทุมผา ถึงที่ดิน นางกำพร้า ปิกรอด หมู่ที่ 15 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 550 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,200 ตารางเมตร ตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 10
rss_feed ซื้อซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 11 รายการ สำหรับปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 21 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed ซื้อวัสดุ จำนวน 2 รายการ โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ระหว่างวันที่ 27 - 29 มีนาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 21 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 7 รายการ สำหรับใช้งานภายในองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 20 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เครื่องแบบชุดฝึกหรือชุดปฏิบัติการ ของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) อบต.วังนกแอ่น จำนวน 45 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 19 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รายการยางรถส่วนกลาง (รถบรรทุกน้ำฯ) หมายเลขทะเบียน 81-5967 พิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองการศึกษา) จำนวน 30 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed ปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านวังดินสอ - บ้านวังนกแอ่น หมู่ที่ 1 -ถึงหมู่ที่ 2 ตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พล.ถ.84 - 005 และ พล.ถ.85 - 006 กว้าง 6 เมตร ยาว 1,830 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,980 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการยกระดับถนนลาดยางบริเวณบ้านนางยุพา สุขศรี หมู่ที่ 17 ตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศราคากลาง
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการยกระดับถนนลาดยางบริเวณบ้านนางยุพา สุขศรี หมู่ที่ 17 ตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศเชิญชวน
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านแก่งจูงนาง บริเวณบ้านนางเจริฐ ปานเมือง ตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 12 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed จ้างซ่อมบำรุงรถส่วนกลาง (รถบรรทุกน้ำ) หมายเลขทะเบียน 81-3817 พิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 12 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed จ้างซ่อมบำรุงรถส่วนกลาง (กู้ชีพ-กู้ภัย) หมายเลขทะเบียน บย-748 พิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 11
rss_feed จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านห้วยไผ่ (กลุ่มห้วยไคร้) ตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 12 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณที่ดินนางนกเล็ก ใจมั่นคง ถึง บริเวณที่ดินนายสุชาติ แซ่สันเทียะ หมู่ที่ 9 ตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 11 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม บริเวณที่ดินนางสนิท ปั้นคล้าย หมู่ที่ 6 ตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 11 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณที่ดินนายพิศาล ประทิต ถึง บริเวณที่ดินนายเผียน จันทร์น้ำคบ หมู่ที่ 1 ตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 11 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณ ซอย 4/1 งามวิลาส เริ่มต้นบ้าน ดร.วีรบูรณ์ เสมาทอง ถึงบริเวณที่ดินนายจรินทร์ รัศมี หมู่ที่ 1 ตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 11 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศภายในห้องน้ำรับเสด็จ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed จ้างตรวจเช็คและบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-60-0084 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 10
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณที่ดินนางสายฝน ถึงบริเวณที่ดินนางสายพิณ จันทวงศ์ หมู่ที่ 7 ตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายกลุ่มห้วยแม่ลัย ต่อจากถนน คสล.เดิม บริเวณสระบัว ถึงถนนลาดยาง หมู่ที่ 8 ตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณบ้านนายสอน ว่าวสูงเนิน ถึง บริเวณที่ดินนายสอน ว่าวสูงเนิน หมู่ที่ 10 ตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. เริ่มต้นจากบริเวณที่ดินนางสาวอุ่นเรือน งามวิลาศ ถึงบริเวณที่ดิน ภักดีฟาร์ม หมู่ที่ 10 ตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน นม ยู. เอช. ที. (ชนิดกล่อง) รสจืด ช่วงปิดภาคเรียนที่ 2/2566 สำหรับเด็กนักเรียนสังกัด สพฐ.จำนวน 10 แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น จำนวน 6 แห่ง ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2567 จำนวน 26 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 7 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการโต๊ะพับเอนกประสงค์สแตนเลส จำนวน 20 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 5 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการพัดลมอุตสาหกรรม จำนวน 5 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 11
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการรถเข็นของ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 5 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง รายการรถเข็นดิน จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 5 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 10
rss_feed ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 5 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน นม ยู. เอช. ที. (ชนิดกล่อง) รสจืด ช่วงปิดภาคเรียนที่ 2/2566 สำหรับเด็กนักเรียนสังกัด สพฐ.จำนวน 10 แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น จำนวน 6 แห่ง ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2567 จำนวน 26 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 4 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน นม ยู. เอช. ที. (ชนิดกล่อง) รสจืด ช่วงปิดภาคเรียนที่ 2/2566 สำหรับเด็กนักเรียนสังกัด สพฐ.จำนวน 10 แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น จำนวน 6 แห่ง ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2567 จำนวน 26 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 4 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว รายการถังต้มน้ำร้อนไฟฟ้า (คลูเลอร์น้ำร้อนไฟฟ้า) จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed จ้างซ่อมแซมถนนถนน คสล.หมู่ที่ 1 บ้านวังดินสอ ตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 27 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 10
rss_feed จ้างซ่อมแซมถนน คสล.หมู่ที่ 11 บ้านป่ามะกรูด ตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 27 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 27 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
1 - 50 (ทั้งหมด 600 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

× องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น