messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
วังนกแอ่น
อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
check_circle สาธารณูปโภค
ไฟฟ้า ในตำบล
* ประชาชนในตำบลมีไฟฟ้าใช้กันอย่างทั่วถึง
ประปา ในตำบล
* ประชาชนในตำบลมีระบบน้ำประปาใช้กันอย่างทั่วถึง
การสื่อสาร ในตำบล
* ที่ทำการไปรษณีย์(เอกชน) จำนวน 1 แห่ง * สถานีโทรคมนาคม จำนวน 6 แห่ง - สถานีรีเลย์สัญญานโทรศัพท์ระบบ ดีแทค จำนวน 5 แห่ง - สถานีรีเลย์สัญญานโทรศัพท์ระบบ ดิจิตตอลจีเอสเอ็ม จำนวน 1 แห่ง
หน่วยธุรกิจ ในตำบล
* ปั๊มน้ำมัน (PTT)( หมู่ที่ 19 ) จำนวน 1 แห่ง * เครื่องปั้นดินเผา ( หมู่ที่ 1 ) จำนวน 5 แห่ง * ทำถังขยะจากยางรถยนต์ ( หมู่ที่ 3 ) จำนวน 5 แห่ง * โรงกลั่นสุรา ( หมู่ที่ 13 ) จำนวน 1 แห่ง * รีสอร์ท หมู่ที่ 7 ) จำนวน 2 แห่ง * ร้านค้าขายของชำ จำนวน 144 แห่ง * ร้านขายอาหาร จำนวน 27 แห่ง * บริษัทรับซื้อยางพารา จำนวน 1 แห่ง * กลุ่มตลาดร่มเขียวชุมชน หมู่ที่ 2 จำนวน 1 แห่ง
มวลชนจัดตั้ง
* ลูกเสือชาวบ้าน จำนวน 5 รุ่น * อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 4 รุ่น จำนวน 275 นาย * หมู่บ้าน อพป. (หมู่ที่ 2,4,5,6,9) จำนวน 5 หมู่บ้าน * คณะกรรมการพัฒนาสตรี จำนวน 20 หมู่บ้าน * กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต (หมู่ที่ 2,3,4,6,7,8,10,13,14,16) จำนวน 11 หมู่บ้าน * กลุ่มอาชีพ จำนวน 7 กลุ่ม - กลุ่มเลี้ยงผึ้ง (หมู่ที่ 3,17) - กลุ่มผู้ปลูกยางพารา - กลุ่มผู้ปลูกลำไย - กลุ่มสตรีแปรรูปอาหาร (หมู่ที่ 2,5,6,9,19) - กลุ่มผู้ปลูกสมุนไพร (หมู่ที่ 5,9) - กลุ่มผลิตสุรากลั่น (หมู่ที่ 7,13) - กลุ่มเกษตรกรทำไร่วังนกแอ่น * อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน จำนวน 183 คน * อาสาพัฒนาประชาธิปไตย จำนวน 86 คน * อาสาสมัครพลังงานชุมชน จำนวน 50 คน

× องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น