messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
วังนกแอ่น
อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
insert_drive_file คู่มือมาตรฐานการให้บริการ
คู่มือการให้บริการ E-Service
เผยแพร่วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10 |
คู่มือลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ สำหรับประชาชน poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23 |
คู่มือการชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน สำหรับประชาชน poll
เผยแพร่วันที่ : 14 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 38 |
คู่มือรับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน สำหรับประชาชน poll
เผยแพร่วันที่ : 14 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 32 |
คู่มือจดทะเบียนพาณิชย์ สำหรับประชาชน poll
เผยแพร่วันที่ : 14 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18 |
คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ poll
เผยแพร่วันที่ : 24 สิงหาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 76 |
คู่มือการปฏิบัติงานจัดเก็บรายได้ poll
เผยแพร่วันที่ : 24 สิงหาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 74 |
การปรับปรุงการให้บริการประชาชน poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 52 |
1 - 8 (ทั้งหมด 8 รายการ) 1

× องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น