องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
วังนกแอ่น
อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
folder การเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม
insert_drive_file แนวปฏิบัติเพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทาและเป็นแนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21 |
insert_drive_file การฝึกอบรมที่มีการสอดแทรกสาระด้านจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ปีงบประมาณ 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29 |
insert_drive_file จริยธรรมข้าราชการ 7 ข้อ สำหรับพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง อบต.วังนกแอ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 40 |
insert_drive_file คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรมประจำองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 104 |
insert_drive_file กิจกรรมเสริมสร้าง/ส่งเสริมจริยธรรมของหน่วยงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 98 |
find_in_page แนวปฏิบัติเพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทาและเป็นแนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 117 |
insert_drive_file การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามมาตรฐานทางจริยธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 47 |
insert_drive_file กิจกรรมปฏิญาณตนเพื่อสร้างความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มกราคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 42 |
insert_drive_file การสร้างวัฒนธรรมองค์กรขององค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ธันวาคม 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 34 |
insert_drive_file กิจกรรมปฏิญาณตนเพื่อสร้างความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 37 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 40 |
insert_drive_file มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 57 |
insert_drive_file โครงการพนักงานดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปี พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤษภาคม 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 40 |
1 - 13 (ทั้งหมด 13 รายการ) 1


× องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น