messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
วังนกแอ่น
อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
เอกสารประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและผู้ประกอบการทราบถึงการกระทาอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกลาทางสาธารณะ
ผู้โพส : admin

× องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น