องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
วังนกแอ่น
อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
folder การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
insert_drive_file โครงการอบรมให้ความรู้และป้องกันการทุจริตในองค์การ ประจำปีงบประมาณ 2566
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3 |
insert_drive_file โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6 |
insert_drive_file กิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ในการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 30 |
insert_drive_file งานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวักพิษณุโลก poll
เผยแพร่วันที่ : 10 ธันวาคม 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 18 |
insert_drive_file การประชุมเพื่อหารือแนวทางการขับเคลื่อนมาตรการป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ (นำร่องอำเภอวังทอง) poll
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤษภาคม 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 19 |
1 - 5 (ทั้งหมด 5 รายการ) 1