องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
วังนกแอ่น
อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
folder ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
insert_drive_file ข้อมูลสถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13 |
find_in_page ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ เดือนมีนาคม ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 46 |
find_in_page ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ เดือนกุมภาพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 38 |
find_in_page ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ เดือนมกราคม ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 54 |
find_in_page ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ เดือนธันวาคม ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 57 |
find_in_page ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ เดือนพฤศจิกายน ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 52 |
find_in_page ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ เดือนตุลาคม ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 41 |
insert_drive_file ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 60 |
insert_drive_file ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 43 |
insert_drive_file ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 42 |
insert_drive_file ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มกราคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 53 |
insert_drive_file ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 ธันวาคม 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 36 |
insert_drive_file ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤศจิกายน 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 42 |
insert_drive_file ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ poll
เผยแพร่วันที่ : 14 ตุลาคม 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 45 |
insert_drive_file ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กรกฎาคม 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 37 |
insert_drive_file ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤษภาคม 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 54 |
insert_drive_file ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 43 |
insert_drive_file ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 47 |
insert_drive_file ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 42 |
1 - 19 (ทั้งหมด 19 รายการ) 1


× องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น