องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
วังนกแอ่น
อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
insert_drive_file คู่มือประชาชน
photo เอกสารประชาสัมพันธ์การจดทะเบียนพาณิชย์
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4 |
insert_drive_file คู่มือสำหรับประชาชน poll
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15 |
insert_drive_file คู่มือการให้บริการประชาชน ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11 |
insert_drive_file คู่มือการให้บริการรับเรื่องราวร้องทุกข์ poll
เผยแพร่วันที่ : 23 สิงหาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 35 |
insert_drive_file คู่มือการจดทะเบียนพาณิชย์ poll
เผยแพร่วันที่ : 23 สิงหาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 27 |
insert_drive_file แบบคำขอข้อมูลข่าวสาร poll
เผยแพร่วันที่ : 23 สิงหาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 24 |
insert_drive_file แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ poll
เผยแพร่วันที่ : 23 สิงหาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 19 |
insert_drive_file แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ poll
เผยแพร่วันที่ : 23 สิงหาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 18 |
insert_drive_file เอกสารที่ใช้ในการจดทะเบียนพานิชย์ poll
เผยแพร่วันที่ : 23 สิงหาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 20 |
insert_drive_file หนังสือมอบอำนาจ (ทะเบียนพานิชย์) poll
เผยแพร่วันที่ : 23 สิงหาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 16 |
insert_drive_file หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ (ทะเบียนพานิชย์) poll
เผยแพร่วันที่ : 23 สิงหาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 20 |
insert_drive_file คำขอตรวจค้นเอกสาร ใบเทน (ทะเบียนพานิชย์) poll
เผยแพร่วันที่ : 23 สิงหาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 18 |
insert_drive_file คำร้อง (ทะเบียนพานิชย์) poll
เผยแพร่วันที่ : 23 สิงหาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 20 |
insert_drive_file คำขอจดทะเบียนพาณิชย์ poll
เผยแพร่วันที่ : 23 สิงหาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 20 |
insert_drive_file ใบคำร้องทั่วไป poll
เผยแพร่วันที่ : 23 สิงหาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 20 |
insert_drive_file แบบฟอร์มขอรับการสนับสนุนน้ำอุปโภค ผู้ประสบภัยแล้ง poll
เผยแพร่วันที่ : 23 สิงหาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 21 |
insert_drive_file การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ poll
เผยแพร่วันที่ : 23 สิงหาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 26 |
1 - 17 (ทั้งหมด 17 รายการ) 1