องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
วังนกแอ่น
อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
folder งานกิจการสภา
insert_drive_file ประกาศระเบียบสภา อบต.วังนกแอ่น ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2565
เผยแพร่วันที่ : 26 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3 |
insert_drive_file ประกาศการแต่งตั้งเลขานุการสภา อบต.วังนกแอ่น
เผยแพร่วันที่ : 26 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5 |
insert_drive_file ประกาศให้เลขานุการสภา อบต.วังนกแอ่น พ้นจากตำแหน่ง
เผยแพร่วันที่ : 26 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4 |
insert_drive_file ประกาศการออกระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสำหรับให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2565
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3 |
insert_drive_file ประกาศกำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญประจำปี 2565 และสมัยแรกของปีถัดไป
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3 |
insert_drive_file ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น
เผยแพร่วันที่ : 30 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3 |
1 - 6 (ทั้งหมด 6 รายการ) 1