องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
วังนกแอ่น
อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
folder รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3 |
insert_drive_file รายงานรายละเอียดเงินสะสมที่ดำเนินการในปีงบประมาณ 2566
เผยแพร่วันที่ : 19 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4 |
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เผยแพร่วันที่ : 13 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9 |
insert_drive_file รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 พร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 87 |
insert_drive_file รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 ธันวาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 33 |
insert_drive_file รายงานการจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 31 |
insert_drive_file งบประมาณรายรับรายจ่ายประจำปี poll
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2555 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 32 |
1 - 7 (ทั้งหมด 7 รายการ) 1