messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
วังนกแอ่น
อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
folder ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2550 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 35 |
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับ 2) พ.ศ. 2548 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2550 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 36 |
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2550 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 29 |
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดทำแผนการบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับ 2) พ.ศ. 2548 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2550 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 37 |
ระเบียบ กกต.ว่าด้วยการคัดค้านการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2546 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2550 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 39 |
41 - 45 (ทั้งหมด 45 รายการ) 1 2 3

× องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น