องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
วังนกแอ่น
อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
โครงการอาสาสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาภัยแล้ง
รายละเอียด : 25 มกราคม 2566 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับ โรงเรียนบ้านน้ำพรม ผู้นำชุมชน และประชาชนจิตอาสา บ้านป่ามะกรูด หมู่ที่ 11 ร่วมจัดทำฝายชะลอน้ำ ณ บริเวณคลองปอยน้อย เพื่อเพิ่มแหล่งกักเก็บน้ำและเพิ่มแหล่งน้ำต้นทุนไว้เป็นแหล่งน้ำสำหรับใช้ในการอุปโภคและบริโภคของประชาชน ตลอดจนเพื่อการเกษตรกรรมและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ให้กับบ้านป่ามะกรูด
ผู้โพส : admin