ชื่อเรื่อง : โครงการก่อสร้างซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 บริเวณสะพานข้ามแม่น้ำเข็ก หมู่ที่ 3 ตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก