ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะพลังงานแสงอาทิตย์ บริเวณเขาเรด้า หมู่ที่ 3 งานติดตั้งเสาไฟฟ้าระบบโซล่าเซลล์ จำนวน 27 ต้น ตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง