ชื่อเรื่อง : ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กย ๑๙๖๔ พิษณุโลก จำนวน ๑ ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง