ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รายการยางในรถตักหน้าขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตฆ-6080 พิษณุโลก จำนวน 2 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง