ชื่อเรื่อง : กฎกระทรวง กำหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนและกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ.2560

ชื่อไฟล์ : WK6VmndWed65708.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้