ชื่อเรื่อง : หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร (มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดโควตาและวงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทนพิเศษ สำหรับพนักงานส่วนตำบล และลูกจ้างประจำขององค์การบริหารส่วนตำบล)

ชื่อไฟล์ : rnQ7SUjTue82940.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้