ชื่อเรื่อง : หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร (ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)

ชื่อไฟล์ : 8LpDeoDTue82831.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้