ชื่อเรื่อง : หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร (ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)

ชื่อไฟล์ : vgUTPEQTue82750.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้