ชื่อเรื่อง : หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ (ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น เรื่อง กำหนดจำนวนครั้งของการลาและการมาทำงานสายของพนักงานส่วนตำบล)

ชื่อไฟล์ : tqB11qXTue82208.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้