ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 5 มี.ค. 2562 เวลา 13.09 น. โดย องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น

ผู้เข้าชม 25 ท่าน