หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 
ประชาสัมพันธ์ประกาศกำหนดพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าลุ่มน้ำวังทองฝั่งขวาและป่าสองฝั่งลำน้ำแควน้อย ให้เป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาน้อย-เขาประดู่  
 

ด้วยเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาน้อย-เขาประดู่ ส่งสำเนาประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าลุ่มน้ำวังทองฝั่งขวาและป่าสองฝั่งลำน้ำแควน้อย ให้เป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาน้อย-เขาประดู่ เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2541 โดยมีพื้นที่ความรับผิดชอบอยู่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าลุ่มน้ำวังทองฝั่งขวา และป่าสองฝั่งลำน้ำแควน้อย ตั้งอยู่ในท้องที่ตำบลชัยนาม ตำบลวังนกแอ่น ตำบลบ้านกลาง อำเภอวังทอง ตำบลบ้านยาง ตำบลหินลาด ตำบลคันโช้ง อำเภอวัดโบสถ์ และตำบลดอนทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก เป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาน้อย-เขาประดู่

เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดการกระทำผิดตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 และกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ฉบับอื่น ๆ องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ราษฎรในเขตพื้นที่ได้เข้าใจและรับทราบว่าภายในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าดังกล่าว ห้ามมิให้ผู้ใดทำการล่าสัตว์ป่า หรือเก็บ หรือทำอันตรายแก่ไข่ หรือรังของสัตว์ป่าทุกชนิด ตามบัญชีท้ายประกาศ ดูรายละเอียดได้ตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้

 

ข่าว ณ. วันที่ 28 ก.พ. 2562 เวลา 15.19 น. โดย องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น

ผู้เข้าชม 65 ท่าน