หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 
ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.)  
 

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งว่า ได้รับแจ้งจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ขอให้สนับสนุนการนำสื่อประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางหอกระจายข่าว และเสียงตามสายให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบอย่างทั่วถึงโดยสามารถดาวน์โหลดสื่อประชาสัมพันธ์ได้ทางเว็บไซด์ www.ect.go.th เมนูบริการข้อมูล หมวดย่อยสื่อประชาสัมพันธ์ หรือข้อมูลเผยแพร่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง ได้ที่เว็บไซด์ยูทูปของสำนักงานประชาสัมพันธ์ ช่อง PR ECT Thailand และเพื่อเป็นการสนับสนุนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จึงให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นำสื่อประชาสัมพันธ์ดังกล่าว ไปเผยแพร่ผ่านช่องทางหอกระจายข่าว ให้ประชาชนในพื้นที่รับทราบอย่างทั่วถึง
องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่นจึงขอประชาสัมพันธ์สื่อประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนีั้

 

ข่าว ณ. วันที่ 28 ก.พ. 2562 เวลา 14.46 น. โดย องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น

ผู้เข้าชม 53 ท่าน