ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถบรรทุกดีเซล (แบบดับเบิ้ลแค็บ) ขับเคลื่อน 2 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddong)  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 13 ก.พ. 2562 เวลา 14.10 น. โดย องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น

ผู้เข้าชม 31 ท่าน