อบต.วังนกแอ่น ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน เทศบาลตำบลท่าข้าม อ.ฮอด จ.เชียงใหม่  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

อบต.วังนกแอ่น ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากเทศบาลตำบลท่าข้าม อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ ตามโครงการอบรมการเสริมสร้าง พัฒนา ป้องกัน และแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติงาน เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2561

 

ข่าว ณ. วันที่ 27 ธ.ค. 2561 เวลา 14.13 น. โดย องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น

ผู้เข้าชม 46 ท่าน