หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบ
 
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

อบต.วังนกแอ่น จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง เมื่อวันที่ 17 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ณ วัดป่าวังแสงธรรม หมู่ที่ 6 ตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ และส่งเสริมการนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาปรับใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต และนำความรู้มาพัฒนาการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีใจรักงานที่ทำ มีทัศนคติที่ดีต่องาน มีทัศนคติที่ดีต่อผู้บริหาร เพื่อนร่วมงาน และต่อองค์กรอย่างเต็มที่ และมีพฤติกรรมบริการด้วยใจ พร้อมทั้งมีความสามัคคีในการทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข

 

ข่าว ณ. วันที่ 26 ก.ย. 2561 เวลา 15.59 น. โดย องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น

ผู้เข้าชม 158 ท่าน