หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 
ขอเชิญประชาชนเข้าร่วม”โครงการอาสาสมัครท้องถิ่น รักษ์โลก”  
 

องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น เปิดรับสมัคร อถล. เพื่อทำหน้าที่ปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อม และร่วมกันดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยในพื้นที่

ผู้ที่จะสมัครเป็น อถล. ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
1. มีสัญชาติไทย
2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 7 ปีบริบูรณ์
3. มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น
4. มีความสมัครใจและมีจิตอาสาเข้ามาร่วมดำเนินกิจกรรมด้านการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย รวมถึงการปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อม
5. เป็นบุคคลที่มีความเสียสละและอุทิศตัวในการทำงานเพื่อส่วนรวม
6. เป็นบุคคลที่ตระหนักถึงการทำงานโดยกระบวนการมีส่วนร่วมเป็นสำคัญ
7. เป็นบุคคลที่เปิดโอกาสให้กับตัวเองและผู้อื่นในการแสวงหาความรู้และเพิ่มพูนความรู้ และประสบการณ์

ผู้ที่สนใจสมัครสามารถยื่นใบสมัครได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น ในวันและเวลาราชการ (จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 

ข่าว ณ. วันที่ 10 ม.ค. 2561 เวลา 12.59 น. โดย องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น

ผู้เข้าชม 213 ท่าน