หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 
โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนตำบลวังนกแอ่น  
 

องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น ได้จัดทำโครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนตำบลวังนกแอ่น มีการดำเนินการดังนี้

1. ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ มาใช้ในการผลิตพืชผลทางการเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

2. ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ กู้ภัยแล้ง

..หากสนใจศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มความรู้ในเรื่องดังกล่าว สามารถติดต่อได้ที่สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น เบอร์โทรศํพท์ 055-000876

 

ข่าว ณ. วันที่ 25 ต.ค. 2560 เวลา 11.02 น. โดย องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น

ผู้เข้าชม 342 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย