ชื่อเรื่อง : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านวังดินสอ - บ้านวังนกแอ่น หมู่ที่ 1 ถึงหมู่ที่ 2 ตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พล.ถ.84 - 005 และ พล.ถ.85 - 006 กว้าง 6 เมตร ยาว 1,830 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,980 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)