ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะพลังงานแสงอาทิตย์ บริเวณถนนเส้นสะพานใหม่ หมู่ที่ 2 งานติดตั้งเสาไฟฟ้าระบบโซล่าเซลล์ จำนวน 30 ต้น ตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง