ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาตรวจเช็คซ่อมบำรุงเครื่องปริ้นเตอร์ ยี่ห้อ Epson L3110 หมายเลขครุภัณฑ์ 478-63-00018 (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังตาด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง