ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมเครื่องบันทึกภาพผ่านเครือข่ายของกล้องวงจรปิด หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๘๓-๖๕-๐๐๐๑ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง