ชื่อเรื่อง : ซื้อรถขุดตีนตะขาบ จำนวน 1 คัน โดยวิธีคัดเลือก