ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ (สีแดง) หมายเลขทะเบียน ๘๑ - ๕๙๖๗ พิษณุโลก จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง