ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมแซมเบาะ รถบรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ (สีแดง) หมายเลขทะเบียน ๘๑ - ๕๙๖๗ พิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง