ชื่อเรื่อง : จ้างปรับปรุงถนนดิน โดยการลงหินคลุก บริเวณคลองน้ำพรม ถึงที่ดินนายผ่าน พรมมาอินทร์ หมู่ที่ 4 บ้านน้ำพรม ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 400 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,600 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง