ชื่อเรื่อง : ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน จำนวน ๙ เครื่อง พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง