ชื่อเรื่อง : หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร (หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานส่วนตำบล)

ชื่อไฟล์ : MXiT3qqTue83141.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้