ชื่อเรื่อง : หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ (มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของพนักงานส่วนตำบล พ.ศ. 2564)

ชื่อไฟล์ : s2vvyv1Tue82653.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้