ชื่อเรื่อง : หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ (ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น เรื่องกำหนดจำนวนครั้งการลา และการมาทำงานสายของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง

ชื่อไฟล์ : wc4aKGdTue81850.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้