องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
วังนกแอ่น
อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
cast rss egp
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศราคากลาง   ประกาศเชิญชวน   ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา  
rss_feed ซื้อวัสดุ สื่อการเรียนการสอนและอุปกรณ์สำหรับเด็กปฐมวัย (รายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแสนสุขพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 3 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมสำเร็จรูปคลองคุ้มไทยเจริญ บริเวณบ้านนายพรมรินทร์ หิวคง หมู่ที่ 13 บ้านตอเรือ ดำเนินการโดยวางท่อเหลี่ยมสำเร็จรูป ขนาด 1x1x2 เมตร จำนวน 8 แถวๆละ 3 ท่อน พร้อมหูช้าง คสล. และงานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6 เมตร ยาวข้างละ 15 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 180 ตารางเมตร ตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศราคากลาง
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมสำเร็จรูปคลองคุ้มไทยเจริญ บริเวณบ้านนายพรมรินทร์ หิวคง หมู่ที่ 13 บ้านตอเรือ ดำเนินการโดยวางท่อเหลี่ยมสำเร็จรูป ขนาด 1x1x2 เมตร จำนวน 8 แถวๆละ 3 ท่อน พร้อมหูช้าง คสล. และงานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6 เมตร ยาวข้างละ 15 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 180 ตารางเมตร ตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศเชิญชวน
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed ซื้อชุดไมโครโฟนแบบไร้สายพร้อมเครื่องรับสัญญาณ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed จ้างเหมาบุคคลสำรวจจำนวนสุนัขและแมว จำนวน 2,600 ตัว โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวาควัฒนวรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 29 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปั้มน้ำอัตโนมัติ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำพรม จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 29 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศแบบแขวน ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 4 เครื่อง และเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาด 12,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังดินสอ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์เครื่องปริ้นเตอร์ รุ่น Brother DCP-T300 หมายเลขครุภัณฑ์ 478-60-0002) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศแบบแขวน ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 4 เครื่อง และเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาด 12,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังดินสอ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 27 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed จ้างเหมาบุคคลสำรวจจำนวนสุนัขและแมว จำนวน 2,600 ตัว โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวาควัฒนวรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 27 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed จ้างเหมาบุคคลสำรวจจำนวนสุนัขและแมว จำนวน 2,600 ตัว โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวาควัฒนวรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 27 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed ซื้อวัสดุ สื่อการเรียนการสอนและอุปกรณ์สำหรับเด็กปฐมวัย (รายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังดินสอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 26 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณซอยบ้านนายวัชรพล สุวรรณ์ หมู่ที่ 1 กว้าง 3.00 เมตร ยาว 108 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 324 ตารางเมตร ตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 21 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 7 จากบริเวณถนน คสล.เดิม ถึง บริเวณที่ดิน นายพศิน ขุนจารย์ หมู่ที่ 1 กว้าง 3.00 เมตร ยาว 85 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 255 ตารางเมตร ตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 21 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณที่ดินนางอารีวรรณ ไมล์สันเทียะ ถึง บริเวณที่ดินนางจันทนา แสงสุด หมู่ที่ 9 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 230 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 920 ตารางเมตร ตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 21 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณจุดฝายปางกำนัน ถึง ที่ดินนายติ่ง ปู่ซึ้ง และจุดฝายปางกำนัน ถึงที่ดินนายวรวุฒิ จันทร์ปรี หมู่ที่ 14 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 230 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 920 ตารางเมตร ตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 21 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed จ้างโครงการเปลี่ยนท่อส่งน้ำ เหล็ก 3 นิ้ว เป็นท่อพีวีซี 3 นิ้ว ประปาหมู่ที่ 16 ตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 20 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณที่ดินนางอารีวรรณ ไมล์สันเทียะ ถึง บริเวณที่ดินนางจันทนา แสงสุด หมู่ที่ 9 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 230 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 920 ตารางเมตร ตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง
เผยแพร่วันที่ : 19 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 7 จากบริเวณถนน คสล.เดิม ถึง บริเวณที่ดิน นายพศิน ขุนจารย์ หมู่ที่ 1 กว้าง 3.00 เมตร ยาว 85 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 255 ตารางเมตร ตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง
เผยแพร่วันที่ : 19 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณจุดฝายปางกำนัน ถึง ที่ดินนายติ่ง ปู่ซึ้ง และจุดฝายปางกำนัน ถึงที่ดินนายวรวุฒิ จันทร์ปรี หมู่ที่ 14 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 230 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 920 ตารางเมตร ตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง
เผยแพร่วันที่ : 19 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed จ้างโครงการเปลี่ยนท่อส่งน้ำ เหล็ก 3 นิ้ว เป็นท่อพีวีซี 3 นิ้ว ประปาหมู่ที่ 16 ตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง
เผยแพร่วันที่ : 19 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed จ้างจัดทำป้ายไวนิล ขนาด 1 x 3 เมตร โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวาควัฒนวรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 19 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณซอยบ้านนายวัชรพล สุวรรณ์ หมู่ที่ 1 กว้าง 3.00 เมตร ยาว 108 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 324 ตารางเมตร ตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง
เผยแพร่วันที่ : 16 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับรถบรรทุกติดเครน หมายเลขทะเบียน 81-2561 พิษณุโลก และรถส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กฉ-7448 พิษณุโลก จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 16 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed จ้างซ่อมบำรุงรถส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กฉ-7448 พิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 16 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed จ้างซ่อมบำรุงรถส่วนกลาง ยี่ห้อมาสด้า (รถกู้ชีพ-กู้ภัย) หมายเลขทะเบียน บย-748 พิษณโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 16 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเขาขมิ้น บริเวณต่อจากถนน คสล.เดิม ถึง ที่ดินนายทองสา ปาพรม หมู่ที่ 4 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร ตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 16 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงถนนดินเป็นถนนหินคลุกสายเนินหนึ่ง ถึง เนินสี่จากถนน คสล.เดิม ถึง ที่ดินนางน้ำค้าง กำเหนิดผล หมู่ที่ 16 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 700 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,800 ตารางเมตร ตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 16 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเขาขมิ้น บริเวณต่อจากถนน คสล.เดิม ถึง ที่ดินนายทองสา ปาพรม หมู่ที่ 4 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร ตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเริ่มต้นจากบริเวณถนนลาดยางสายหลัก ถึง บริเวณที่ดินนายเที่ยง จันทวงศ์ หมู่ที่ 7 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 225 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 900 ตารางเมตร ตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงถนนดินเป็นถนนหินคลุกสายเนินหนึ่ง ถึง เนินสี่จากถนน คสล.เดิม ถึง ที่ดินนางน้ำค้าง กำเหนิดผล หมู่ที่ 16 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 700 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,800 ตารางเมตร ตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กต่อจากบริเวณถนน คสล.เดิม ถึง บริเวณที่ดินบ้านนางทวี เฟื่องฟู กลุ่มแสนสุพัฒนา หมู่ที่ 20 กว้าง 3.00 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 300 ตารางเมตร ตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเริ่มต้นจากบริเวณถนนลาดยางสายหลัก ถึง บริเวณที่ดินนายเที่ยง จันทวงศ์ หมู่ที่ 7 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 225 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 900 ตารางเมตร ตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed จ้างจัดทำป้ายไวนิล ขนาด 1 x 3 เมตร โครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กต่อจากบริเวณถนน คสล.เดิม ถึง บริเวณที่ดินบ้านนางทวี เฟื่องฟู กลุ่มแสนสุพัฒนา หมู่ที่ 20 กว้าง 3.00 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 300 ตารางเมตร ตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed จ้างโครงการขุดลอกเกาะกลางคลองน้ำพรม บริเวณสะพานข้ามคลองน้ำพรม ถึง บริเวณที่ดินนายหยุย พรมมาอินทร์ หมู่ที่ 4 กว้าง 6.00 เมตร ยาว 100 เมตร สูง 2.00 เมตร หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 1,200 ลูกบาศก์เมตร ตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุกเริ่มต้นจากบริเวณถนน คสล.เดิม ถึงบริเวณไร่นายวิเชียร แหยมทัด หมู่ที่ 11 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 600 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,400 ตารางเมตร ตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed จ้างโครงการขุดลอกเกาะกลางคลองน้ำพรม บริเวณสะพานข้ามคลองน้ำพรม ถึง บริเวณที่ดินนายหยุย พรมมาอินทร์ หมู่ที่ 4 กว้าง 6.00 เมตร ยาว 100 เมตร สูง 2.00 เมตร หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 1,200 ลูกบาศก์เมตร ตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 15
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุกซอยบ้านนายอนันต์ โกฉิม ต่อจากถนน คสล. สายคึกฤทธิ์ ถึง บริเวณที่ดินนางสำเริง จันทร์ฤทธิ์ หมู่ที่ 5 จุดที่ 1 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 520 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,080 ตารางเมตร จุดที่ 2 กว้าง 3.00 เมตร ยาว 140 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 420 ตารางเมตร ตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 13 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุกเริ่มต้นจากบริเวณถนน คสล.เดิม ถึงบริเวณไร่นายวิเชียร แหยมทัด หมู่ที่ 11 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 600 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,400 ตารางเมตร ตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง
เผยแพร่วันที่ : 12 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed จ้างจัดทำป้ายไวนิล ขนาด 1 x 3 เมตร โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อที่เกิดจากยุง ภายใต้โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อตำบลวังนกแอ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 12 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เครื่องแบบชุดฝึกหรือชุดปฏิบัติการของสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) อบต.วังนกแอ่น และเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ อปพร. อบต.วังนกแอ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 12 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุกเริ่มต้นจากบริเวณที่ดินนายบัวลอย ศรีกล่ำ ถึง บริเวณที่ดินนายกฤษณะ คำนวณถ้อย หมู่ที่ 18 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 700 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,800 ตารางเมตร ตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 12 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการยกระดับถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณบ้านนายสมศักดิ์ คงทน หมู่ที่ 17 บ้านใหม่ลำกระโดน ดำเนินการโดยงานชั้นทางหินคลุก กว้าง 8 เมตร ยาว 65 เมตร หนาเฉลี่ยตามแบบแปลนกำหนด งานผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 7 เมตร ยาว 85 เมตร หนา 0.05 เมตร และงานการ์ดเลน จำนวน 64 เมตร ตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 9 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุกซอยบ้านนายอนันต์ โกฉิม ต่อจากถนน คสล. สายคึกฤทธิ์ ถึง บริเวณที่ดินนางสำเริง จันทร์ฤทธิ์ หมู่ที่ 5 จุดที่ 1 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 520 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,080 ตารางเมตร จุดที่ 2 กว้าง 3.00 เมตร ยาว 140 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 420 ตารางเมตร ตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง
เผยแพร่วันที่ : 9 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุกเริ่มต้นจากบริเวณที่ดินนายบัวลอย ศรีกล่ำ ถึง บริเวณที่ดินนายกฤษณะ คำนวณถ้อย หมู่ที่ 18 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 700 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,800 ตารางเมตร ตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง
เผยแพร่วันที่ : 9 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ยู. เอช. ที. (ชนิดกล่อง) ภาคเรียนที่ 1/2566 สำหรับโรงเรียนสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 3 แห่ง และเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น จำนวน 1 แห่ง ตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน 2566 ถึงวันที่ 29 กันยายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง
เผยแพร่วันที่ : 9 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน พาสเจอร์ไรส์ (ชนิดถุง) ภาคเรียนที่ 1/2566 สำหรับโรงเรียนสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 7 แห่ง และเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น จำนวน 5 แห่ง ตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน 2566 ถึงวันที่ 29 กันยายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง
เผยแพร่วันที่ : 9 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ยู. เอช. ที. (ชนิดกล่อง) ภาคเรียนที่ 1/2566 สำหรับโรงเรียนสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 3 แห่ง และเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น จำนวน 1 แห่ง ตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน 2566 ถึงวันที่ 29 กันยายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 9 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
101 - 150 (ทั้งหมด 446 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9