องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
วังนกแอ่น
อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
cast rss egp
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศราคากลาง   ประกาศเชิญชวน   ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา  
rss_feed ซื้อถังเหล็กเก็บน้ำประปา หอถังสูงขนาด 12 ลบ.ม. พร้อมติดตั้ง หมู่ที่ 1 บ้านวังดินสอ ตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed ซื้อถังเหล็กเก็บน้ำประปา หอถังสูงขนาด 12 ลบ.ม. พร้อมติดตั้ง หมู่ที่ 1 บ้านวังดินสอ ตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง
เผยแพร่วันที่ : 20 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed จ้างโครงการขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณที่นางสาววริสรา ต้นบุญ ถึง บริเวณริมน้ำ หมู่ที่ 16 กว้างข้างละ 0.50 เมตร ยาวรวมทั้งสองข้าง 610 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 305 ตารางเมตร ตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง
เผยแพร่วันที่ : 19 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed จ้างโครงการขุดลอกสระน้ำสาธารณะประโยชน์ หมู่ที่ 10 กว้าง 25.00 เมตร ยาว 45.00 เมตร ลึก 3.00 เมตร หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 3,951 ลูกบาศก์เมตร ตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 19 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงระบบประปา (เปลี่ยนท่อเมน) บริเวณบ้านนางทอง ศรีสุข ถึง บ้านนางศรีอำพร บุญประสิทธิ์ หมู่ที่ 3 ตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 19 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed จ้างโครงการขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กเริ่มต้นจากสามแยกที่ดินนางสายสมัย เงินสันเที๊ยะ ถึงบริเวณที่ดินนายประดับพงษ์ แสนบุตร หมู่ที่ 9 กว้างข้างละ 1.00 เมตร ยาวข้างละ 380 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 760 ตารางเมตร ตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 19 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คลองคุ้มวังใหญ่ บริเวณบ้านนายบรรเจิด ภักดีจอหอ หมู่ที่ 13 วางท่อเหลี่ยมสำเร็จรูป ขนาด 1 x 1 x 2 เมตร จำนวน 5 แถวๆละ 3 ท่อน รวม 15 ท่อน ถนน คสล. กว้าง 4.00 เมตร ยาว 30 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 120 ตารางเมตร ตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 19 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed จ้างโครงการขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณที่นางสาววริสรา ต้นบุญ ถึง บริเวณริมน้ำ หมู่ที่ 16 กว้างข้างละ 0.50 เมตร ยาวรวมทั้งสองข้าง 610 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 305 ตารางเมตร ตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 19 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เริ่มต้นจากบริเวณถนน คสล.เดิม ถึงที่ดินนางบุญธรรม ธรรมครบุรี หมู่ที่ 14 กว้าง 5.00 เมตร ยาว 180 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 900 ตารางเมตร ตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 19 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเริ่มต้นจากบริเวณถนน คสล.เดิม ถึง บริเวณที่ดินนายบัว ศรีทอง หมู่ที่ 17 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 225 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 900 ตารางเมตร ตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 19 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ต่อจากถนน คสล.เดิม ถึง บริเวณบ้านนายกมล เบ็ญจขันธุ์ และถึงบริเวณบ้านนายจำปา กัลยา หมู่ที่ 20 กว้าง 3.00 เมตร ยาว 41 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 123 ตารางเมตร ตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 19 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนน คสล.เดิมบ้านนางพเยาว์ พิณเมือง ถึง บ้านนายบุญเหลือ หมู่ที่ 6 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 210 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 840 ตารางเมตร ตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 19 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุก ต่อจากบริเวณบ้านนายเทียม บุญมี ถึง บริเวณถนน คสล.เดิม หมู่ที่ 20 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 400 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,600 ตารางเมตร ตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 19 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุก ต่อจากบริเวณบ้านนายเทียม บุญมี ถึง บริเวณถนน คสล.เดิม หมู่ที่ 20 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 400 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,600 ตารางเมตร ตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง
เผยแพร่วันที่ : 18 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเริ่มต้นจากบริเวณถนน คสล.เดิม ถึง บริเวณที่ดินนายบัว ศรีทอง หมู่ที่ 17 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 225 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 900 ตารางเมตร ตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง
เผยแพร่วันที่ : 18 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เริ่มต้นจากบริเวณถนน คสล.เดิม ถึงที่ดินนางบุญธรรม ธรรมครบุรี หมู่ที่ 14 กว้าง 5.00 เมตร ยาว 180 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 900 ตารางเมตร ตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง
เผยแพร่วันที่ : 18 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed จ้างเหมากู้คืนข้อมูลการ์ดความจำ (ไฟล์ภาพ) สำหรับกล้องถ่ายรูปหมายเลขครุภัณฑ์ 452-61-0013 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 11 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed จ้างเหมาทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ สำหรับโครงการกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 11 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed ซื้อถ้วยรางวัล สำหรับโครงการกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 11 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed ซื้ออุปกรณ์กีฬา สำหรับโครงการกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 11 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed จ้างซ่อมแซมไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านวังดินสอ บริเวณที่ดินนางบุญสวน ท้วมไชยนาม ตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 11 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 20 บริเวณทางโค้งศาลปู่เส้นทางไปกลุ่มเขาหนาว ตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 11 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed จ้าง่ซ่อมแซมไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านวังดินสอ บริเวณที่ดินนางบง สุขชาวนา ตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 11 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed จ้างซ่อมแซมท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 บริเวณที่ดินนายวิน ธรรมโน ตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 11 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed ซื้อวัสดุเกษตร จำนวน 3 รายการ เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ด้านหน้ารั้วของที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 6 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed ซื้อวัสดุเกษตร จำนวน 3 รายการ เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ด้านหน้ารั้วที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 6 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed ซื้อวัสดุเกษตร จำนวน 3 รายการ เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ด้านหน้ารั้วของที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 6 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed จ้างโครงการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก จุดที่ 1 บริเวณที่ดินนายประดิษฐ์ แดงด้วง จุดที่ 2 บริเวณหน้าสำนักสงฆ์ป่ามะกรูด หมู่ที่ 11 บ้านป่ามะกรูด วางท่อ คสล.ขนาด 0.80 เมตร จำนวน 2 จุด พร้อมดาดคอนกรีต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 5 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณต่อจาก คสล.เดิมที่ดินนายแจ่ม กันยา หมู่ที่ 4 บ้านน้ำพรม กว้าง 4.00 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 5 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed จ้างเหมากำจัดสิ่งปฏิกูล (ดูดส้วม) ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 4 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 10 ตัว (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 4 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุก บริเวณที่ดินนายจำนง มัทธุจัด ถึงที่ดินนายหำ จันคีลี หมู่ที่ 15 บ้านโปร่งพลู กว้าง 4.00 เมตร ยาว 810 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,240 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 4 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ เพื่อจัดทำรั้วสมุนไพรขององค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 4 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน นม ยู. เอช. ที. รสจืด (ชนิดกล่อง) ช่วงปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 จำนวน 31 วัน สำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนในสังกัด สพฐ.จำนวน 10 แห่ง และเด็กเล็ก ศพด.สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น จำนวน 6 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 4 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed จ้างซ่อมแซมห้องน้ำสำหรับบริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 28 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed จ้างจัดทำป้ายไวนิล ขนาด 1 x 3 เมตร โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 25 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed จ้างจัดทำป้ายไวนิล ขนาด 1 x 3 เมตร โครงการเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวตำบลวังนกแอ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 25 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed ซื้อวัสดุ จำนวน ๒ รายการ โครงการส่งเสริมการใช้สารชีวภัณฑ์ในแปลงเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 24 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed จ้างจัดทำป้ายไวนิล ขนาด 1 x 3 เมตร โครงการส่งเสริมการใช้สารชีวภัณฑ์ในแปลงเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 24 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 24 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 23 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (สำนักปลัด) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 23 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 10
rss_feed จ้างจัดทำป้ายไวนิล ขนาด 1 x 3 เมตร โครงการปลูกป่าเพื่อโตไปด้วยกัน (we grow together) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 23 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed จ้างจัดทำป้ายไวนิล ขนาด 1 x 3 เมตร โครงการเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farmer) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 23 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 22 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed จ้างจัดทำซุ้มเฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 10 และซุ้มเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินี จำนวน 2 ซุ้ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 21 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed ซื้อวัสดุ จำนวน 6 รายการ โครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับสตรี หลักสูตรช่างแต่งผมสตรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 17 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 17 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed จ้างจัดทำป้ายไวนิล ขนาด ๑ x ๓ เมตร โครงการฝึกอบมอาชีพให้กับสตรี หลักสูตรช่างแต่งผมสตรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 16 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 10
rss_feed จ้างเหมาซ่อมเครื่องดนตรีไทย จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 16 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 15
1 - 50 (ทั้งหมด 446 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9