องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
วังนกแอ่น
อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
คัดเลือกตัวแทนหมู่บ้าน เพื่อเป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.วังนกแอ่น
รายละเอียด : 19 มกราคม 2566 คัดเลือกตัวแทนหมู่บ้าน เพื่อเป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.วังนกแอ่น จำนวน 5 คน ได้แก่ 1. น.ส.วรรณิภา พิมพ์สีทอง 2. น.ส.บุบผาน้อย ท้าวอ่ำ 3. นายวัชรพงค์ พวงพัน 4. น.ส.มัตติกา ด้วงฟู และ 5. นางรัตติกาล แก้วมิตร
ผู้โพส : admin


× องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น