องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
วังนกแอ่น
อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
โครงการสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตำบลวังนกแอ่น ประจำปีงบประมาณ 2566
รายละเอียด : 24 มกราคม 2566 สำนักปลัด จัดโครงการสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตำบลวังนกแอ่น ประจำปีงบประมาณ 2566 หลักสูตร "สร้างความรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นสำหรับเยาวชน ให้นักเรียนโรงเรียนบ้านแก่งจูงนาง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 - 3 ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าพิษณุโลก ตำบลวังนกแอ่น โดยมี รองนายก อบต.วังนกแอ่น นายสวาท สุขทัศน์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ นายก อบต.วังนกแอ่น นายชัยยนต์ มาไชยนาม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ
ผู้โพส : admin